NMIXX Showcase Tour Nice To Mixx You

NMIXXEventPage.jpg
Starts in:

EVENT INFO

TICKET PRICES

Level Amount
PRICE LEVEL 1 11750
PRICE LEVEL 2 11250
PRICE LEVEL 3 9750
PRICE LEVEL 4 9250
PRICE LEVEL 5 5500
PRICE LEVEL 6 2750

SEAT PLAN

NMIXXMap.jpg